Nieuws

IJspret in Bolsward woensdagmiddag dankzij hulp van de vrijwillige brandweer

De brandweer van Bolsward spuit water op de skeelerbaan om er een schaatsbaan van te maken. Foto: Johan Vogelzang

Bron: Bolswards Neuwsblad
Foto's: Johan Vogelzang

Dankzij de snelle hulp van de vrijwillige brandweer van Bolsward maandagavond, kunnen alle kinderen in Bolsward en omstreken woensdagmiddag genieten van schaatspret op de ijsbaan.

Met hun brandweerslangen zijn duizenden liters oppervlaktewater op de asfaltlaag van de 400-meterbaan gelegd. Het ijs ligt op de skeelerbaan, die normaliter ook door hardlopers en steppers wordt gebruikt en in winterse tijden het domein is van de schaatsende medemens.

De brandweermensen hebben hun waterpompen en slangen verbonden aan de omringende sloten en daarmee de skeelerbaan van een waterlaagje voorzien. Het is overigens niet zomaar klaar, want de skeelerbaan loopt scheef af, het vullen tot de rand om de baan duurt wel even. De brandweerlieden doen het met een lach, kijken niet op een beetje kou.

‘Hiel bliid dat de brânwacht meiwurket’

,,Wy binne hiel bliid dat sy sa meiwurkje”, zegt Eduard Witteveen, penningmeester van de ijsclub. ,,Sy soene eins tiisdeitejûn de baan ûnderwetter sette, mar doe’t wy moandei om 13.00 oere bellen as it ek in jûn earder koe, wie it samar klear. Sy fine it ek machtich”, glundert de schaatsliefhebber.

Schaatspret voor de kinderen regelen is voorlopig het belangrijkst, omdat het maar de vraag is of de vorst lang gaat aanhouden. Volwassen schaatsliefhebbers komen pas na de kinderen aan bod.

Op de Facebookpagina van ijsvereniging Bolsward is alle actuele informatie te vinden over de openingstijden van deze snel in elkaar gezette natuurijsbaan op een 400-meterbaan. Ook op de website www.ijsverenigingbolsward.nl is informatie over de vereniging te vinden.

,,Wy kinne altyd frijwilligers brûke”, zegt algemeen bestuurslid Lykle Stegenga, die maandagavond samen met Witteveen de zaken regelt. Voorzitter Gerben Keuvelaar is er per ongeluk niet bij, hij had al andere plannen gemaakt voor deze week. ,,Dêrom is it moai dat meardere minsken harren ynsette. It is frijwilligerswurk, mar kinst der net altyd om thús bliuwe fansels.” Werk en privé gaan soms voor, daarom is het handig als meerdere mensen zich in kunnen zetten.

IJsbaan kent nog wel wat verbeterpuntjes

IJspret in Bolsward dankzij de hulp van de brandweer. Foto: Johan Vogelzang

De ijsvereniging huurt de baan van gemeente Súdwest-Fryslân en heeft voor de korte termijn wel wat onderhoudswensen, omdat er enkele lekkageplekken zijn en het niet waterpas liggen van de baan vooral in de bochten niet handig is. Voor de langere termijn zou helemaal opknappen en mooie optie zijn. De club is erover in gesprek met de gemeente, is ook betrokken bij de plannen voor het Groene Sporthart van Bolsward, en denkt en doet graag mee waar mogelijk.

 

Maar eerst is er het genieten van de ijspret. Woensdagmiddag de kinderen laten genieten van ijspret. Koek-en-zopie erbij en de op 20 december 1890 opgerichte ijsvereniging Bolsward heeft er weer een leuke dag bij. Hoeveel dagen het genieten wordt is uiteraard afwachten, daar hebben de ijsvereniging en de brandweer ook geen invloed op. Dat heeft alleen Koning Winter.