Welkom

Welkom op de website van de Vrijwillige Brandweer Bolsward.

Brandweer Bolsward bestaat sinds 1855.  Met de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2011 is de Brandweer Bolsward onderdeel geworden van de fusiegemeente Súdwest Fryslân, samengesmolten vanuit de gemeenten Bolsward, Wûnserdadiel, Wymbritseradiel, Nijefurd en Sneek.

Vanaf 1 januari 2014 is de gemeentelijke brandweer verleden tijd, vanaf  1 januari 2014 zijn alle brandweer korpsen in Friesland aangesloten bij de VeiligheidRegio Fryslân (VRF).

Het Bolswarder Brandweerkorps bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers. 

De website wordt door en voor de (oud)vrijwilligers onderhouden en biedt u een kijkje in het regionale takenpakket specifiek van Brandweer Bolsward.

Voor algemene informatie over de Brandweer en haar taken kunt u onder andere terecht op de landelijke website www.brandweer.nl en/of www.brandweerfryslan.nl.

Aan de samenstelling en onderhoud is de grootst mogelijke zorg besteed door de vrijwilligers.
Echter, Veiligheidsregio Fryslân en de medewerkers van de post Bolsward kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die voortvloeien uit het gebruik van onderwerpen of artikelen die op deze site gepubliceerd zijn, daarom op de inhoud van de site is de een disclaimer van toepassing
 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben neemt u dan contact op met de websitebeheerders.