nieuwshuisvesting

   Voertuigen

Brandweer Bolsward beschikt over een Tankautospuit, Personeel-/ Materiaalwagen, Motorspuitaanhanger, Hoogwerker, Haakarm met verzorgings/ademlucht container en een dienstauto.
   
   Onderhoud

Het onderhoud van de voertuigen binnen het korps brandweer Bolsward, wordt gedaan door Technische Inspectie-groep voertuigen.
Het onderhoud wat niet zelf uitgevoerd kan worden, zal uitbesteed worden aan derden.
De Technische Inspectie-groep voertuigen bestaat uit 4 leden van het korps, en hebben ruime ervaring op het gebied van voertuigen.

Eén keer in de maand is er een Technische Inspectie. Op deze avond worden de voertuigen d.m.v. onderhoudslijsten gecontroleerd. Ook worden
de mankementen, die  tijdens gebruik aan het licht komen, verholpen.
De Jaarlijkse keuringen worden door de de boeroeps ondersteuning vanuit Sneek ingepland..

Het chassis van de TS is in onderhoud bijj Wierda te Joure

De Pomp van de TS is in onderhoud bij DRV te Hoogeveen.

Het chassis van de HW is in onderhoud bij Wensink te Leeuwarden
De opbouw van de HW is in onderhoud bij Kenbri Fire Fighting Equipment in Waalwijk.
De jaarlijkse keuring voor het hydraulisch systeem wordt gedaan door Aboma/Keboma.

Het onderhoud van de P/M wordt gedaan door de Ford dealer v/d Werff in Bolsward.

Het onderhoud van de MSA, zowel de pomp als chassis, wordt binnen de brandweer van
de veiligheids regio Fryslan gedaan.De Haakarm is in onderhoud bij Speersatra in workum.

De container van de haakarm is ingericht als verzorgingscontainer, Inmiddels (september 2011) staat de Verzorgings/ademlucht container (VZH) op de uitruk en ook deze wordt onderhouden door de  TI-Groep Voertuigen.

Sinds 1 januari 2014 is post Bolsward in bezit van de watercontainer, deze is in onderhoud binen de veiligheidsregio Fryslan.
 
 


         
                                                                         
           
                                                                                                                                                               
                     
                                                                                                                                  
                                                                                      
          
                           
       
                                                                                  

                               

                               

                           

balk onder